KIF-Fodbold
Ungdom og Bredde side

Adfærdskodeks

Adfærdskodeks på KIF’s drengefodboldhold

Udgangspunkt:

Hvorfor spiller drengene i klubben?
 • For at spille fodbold
 • For at blive dygtigere til at spille.
 • Fordi det er rart at være der.

Øverste myndighed:

Trænerne.
 • Trænerne er en afgørende del af udgangspunktet. Uden trænere, ingen drenge. For at kunne udvikle drengene, skal trænerne have råderum. Derfor er de øverste myndighed for hele indsatsen omkring drengene – og for håndhævelsen af de nødvendige regler for adfærd – både for spillere og forældre.

Adfærd og regler for spillere – både på og udenfor banen:

Hvad er god adfærd?
 • At hjælpe hinanden.
 • At kæmpe for hinanden.
 • God tone når man taler sammen.
 • At opføre sig ordentligt.
Hvad er forkastelig adfærd?
 • Usportslig optræden på banen.
 • Udelukkelse af enkeltpersoner.
 • Mobning.
 • Trusler.
 • Vold.

Hvordan støtter forældre op om den gode adfærd?

 • Ved at sørge for, at drengene møder motiverede op til træning og kamp.
 • Ved at arrangere og understøtte sociale arrangementer, som stimulerer drengenes lyst til samvær.
 • Ved at bidrage aktivt til fællesskabet og tage sin tørn, når der skal tjenes penge ind til drengene.

Hvordan gribes ind overfor forkastelig adfærd?

 • Hvis en spiller observerer forkastelig adfærd, skal han henvende sig til trænerne eller sine forældre, som derefter henvender sig til trænerne. Det er trænerne, som håndterer sagerne.

Hvordan håndterer trænerne forkastelig adfærd?

 • Trænerne taler hurtigst muligt med den/de implicerede og deres forældre med henblik på at få opklaret og belyst den forkastelige adfærd.
 • Eventuelle sprogvanskeligheder må ikke forhindre trænerne i at følge op – fremgangsmåden kan i så fald være at ringe og indkalde forældrene til at møde med tolk som bindeled.

Sanktioner:

Efter samtale med de implicerede parter kan trænerne beslutte følgende sanktioner:
 • Advarsel om karantæne fra et nærmere bestemt antal kampe og træning.
 • Karantæne fra et nærmere bestemt antal kampe.
 • Karantæne fra et nærmere bestemt antal kampe og træning.
 • Ved gentagelser: Bortvisning fra klubben.

Adfærd og regler for forældre:

Helt basalt skal forældre bidrage til, at drengene kan udvikle deres interesse for fodbold i en positiv ånd og i overensstemmelse med anbefalingerne i dette adfærdskodeks.
I forhold til trænerne:
 • Forældre bakker overfor drengene aktivt op om trænernes dispositioner.
 • Forældre blander sig ikke i trænernes dispositioner.
 • Forældre ringer ikke til trænerne for at påvirke dispositioner.
 • Forældre kan diskutere indholdet i træningen med trænerne ved forældremøder.
I forhold til andre forældre:
 • Vis interesse for de andre forældre.
 • Deltag aktivt i forældrearbejdet med at skaffe penge til drengene.
 • Bak op om de sociale arrangementer for drengene.